• Verslaglegging EPD Altrecht

  Goed documenteren van diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit in het EPD bevordert effectieve behandeling van suïcidaal gedrag.

 • E-learning suïcidepreventie

   5 GGz-instellingen (A59 partners) ontwikkelden een e-learning om de richtlijnen uit de Multidisciplinaire Richtlijn te verduidelijken.

 • Suïcidepreventie in de regio ’s-Hertogenbosch: de liaisonpoli

  Reinier van Arkel zorgt voor een "brug" tussen de acute crisis (suicidepoging) en een ander perspectief voor de toekomst.

 • Suïcidepreventie jongeren voor gemeenten

  Lees in de factsheet van de VNG wat jouw gemeente kan doen om suïcidepreventie onder jongeren aan te pakken. 

 • Rivierduinen

  De suïcidecommissie draagt door bewaking, ontwikkeling en advisering bij aan het verhogen van de kwaliteit en veiligheid ten behoeve van suïcidepreventie binnen Rivierduinen

 • Movisie, COC Nederland e.a.

  De website www.iedereenisanders.nl wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezonde copingsstrategieën door LHBT-jongeren tussen de 12 en 21 jaar die worstelen met suïcidale gedachten. 

 • Suïcidepreventiepoli

  Eerste suïcidepreventie-poli succesvol van start

 • GGZ Breburg

  Intensieve samenwerking Raad van Bestuur en Cliëntenraad GGZ Breburg leidt tot meer Suïcide Preventie: hierdoor is de ontwikkeling van een boek over suïcide preventie mogelijk geworden.

 • GGD Amsterdam

  Het praktijkvoorbeeld van GGD Amsterdam beoogt verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam. Een afgeleide doelstelling is de bevordering van een regionaal samenhangend zorgaanbod. 

 • Heeft u ook een goed praktijkvoorbeeld?

  Heeft uw organisatie ook een praktijkvoorbeeld op het gebied van suïcidepreventie dat effectief is en anderen tot inspiratie kan dienen? Deel het met anderen. 

Zorg

Hoe organiseer je goede suïcidepreventie en werk je samen met ketenpartners?

Onderwijs

Hoe signaleer en begeleid je jongeren met zelfmoordgedachten?

Familie- en cliëntperspectief

Hoe denken patiënten en hun naasten over suïcidepreventie en welke knelpunten signaleren zij?

Media

Verantwoord berichten en publiceren over suïcide, hoe doe je dat?

Sociaaleconomisch

Hoe ga je het gesprek aan over zelfmoordgedachten in de schuldhulpverlening, uitkeringsinstanties en bij de sociale diensten?